a-ads

Testimony ng isang Grade 6 ang natapos sa Elementary


 Testimony ng isang Grade 6 ang natapos sa Elementary. Sumali at ginawa ang Aim Global... ngayon isa ng milyonarya kahit single head lang ang account niya! 


Lakas ng loob at tiwala sa sarili at sa Diyos ang ginawa niya. Tulad ng iba, wala rin siyang puhunan. ang tanging trabaho niya ay magtinda ng almusal sa umaga. 

Kung hindi niya ginawan ng paraan na sumali sa Aim...baka hanggang ngayon ganun pa rin ang estado niya sa buhay. Alamin ang kanyang kwento at i share sa iba. Kung siya na gipit sa buhay at maliit lang ang kinikita nakasali sa Aim, tayo pa kaya na nasa ibang bansa? Kung kaya nila kaya din natin. Tiwala at lakas lang ng loob ang kailangan.

a-ads

popular post

Aim Global School and Clinics TieUps Mindanao

C24/7 NATURA-CEUTICAL FOOD SUPPLEMENT

AimGlobal Affiliated Schools and Clinics NCR

Slim & Trim Natural Slimming Supplement

The World’s First Alkaline and Coffee-Ceuticals

Kiddi 24/7 NutraGummies

Choleduz Omega Supreme Dietary Supplement

Restorlyf Food Supplement

AimGlobal School and Clinics TieUps Region 10

Whitelight the First Sublingual Spray Glutathione